Strona główna BIP

Od dnia 29.11.2022 strona Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom została przeniesiona na adres: https://bip.kcpu.gov.pl


Wszystkie informacje na poniższej stronie są komunikatami archiwalnymi.

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Biuletyn Krajowego Biura powstał w odpowiedzi na zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), określającej podmioty zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustalającej zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

W celu uzyskania informacji udostępnionych w Biuletynie należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Dereniowej 52/54. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: e-mail: odo@kbpn.gov.pl Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.kbpn.gov.pl

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r.w sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

POBIERZ

Data publikacji: 21.02.2014 Data utworzenia: 21.02.2014 Autor: Anna Twierdziańska

OFERTY PRACY w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Informacje o wyniku naboru na stanowisko specjalisty i młodszego specjalisty w dziale prawnym krajowego centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom www.kbpn.gov.pl

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu) plik do pobrania

Informacja o wyniku naboru na pracownika na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom plik do pobrania

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Specjalistę ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. plik do pobrania

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Specjalistę i Młodszego Specjalistę Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: www.kbpn.gov.pl

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu) www.kbpn.gov.pl

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszego Specjalisty Działu PrawnegoKrajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu) www.kbpn.gov.pl

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Specjalisty Działu PrawnegoKrajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom(zatrudnienie w wymiarze całego etatu) www.kbpn.gov.pl

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej www.kbpn.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na pracownika Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom plik do pobrania

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Pracownik Działu Administracja Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. plik do pobrania

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej www.kbpn.gov.pl

Informacja o naborze na pracownika ba stanowisko: Młodszy Specjalista w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom plik do pobrania

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Specjalistę ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom plik do pobrania

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu - 1 www.kbpn.gov.pl

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Pracownik Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu) www.kbpn.gov.pl

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Młodszego Specjalistę Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. plik do pobrania

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje Specjalisty ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom www.kbpn.gov.pl

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje Młodszego Specjalisty Działu Prawnego (zatrudnienie w wymiarze całego etatu) www.kbpn.gov.pl

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Badań, Monitorowania oraz Współpracy Międzynarodowej pełniącego rolę Reitox Focal Point EMCDDA. Młodszy specjalista ds. badań www.kbpn.gov.pl

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko: Młodszy Specjalista Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. plik do pobrania

Informacja o wyniku konkursu na pracownika na stanowisko: Specjalista do Spraw Finansowo Księgowych w Dziale Nadzoru Zadań Zleconych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Działając na podstawie art. 8f ust . 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.) Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Specjalisty ds. Finansowo-Księgowych podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Ewy Kwiatkowskiej zamieszkałej w Otwocku. Pani Ewa Kwiatkowska wykazała wysoki poziom wiedzy merytorycznej podczas procesu rekrutacyjnego oraz zarówno jej predyspozycje zawodowo – personalne, jak i oczekiwania finansowe odpowiadają profilowi stanowiska.

INFORMACJA -Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Młodszego Specjalistę Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

1. Kinga Majchrzak, Słupsk;

2. Żaneta Urawska-Łabęcka, Warszawa;

3. Joanna Wysocka, Warszawa;

4. Jolanta Wysocka, Warszawa;

5. Mateusz Ziemblicki, Białystok;

6. Agnieszka Błachut, Warszawa.

INFORMACJA -Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin składania ofert na stanowisko Młodszego specjalisty ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Oferty należy składać do dnia 15 maja 2022 r. Opis stanowiska oraz wymogi względem kandydatów: Ogłoszenie o naborze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Specjalistę do Spraw Finansowo-Księgowych Działu Nadzoru Zadań Zleconych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 1. Ewa Kwiatkowska, Otwock.

Otwarty konkurs na stanowisko Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu) z dnia 2022.04.06www.kbpn.gov.pl

Otwarty konkurs na stanowisko Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)z dnia 2022.04.05 klauzula informacyjna- rekturacja wzor_oswiadczenia i zgody RODO - rekrutacja nabór na pracownika

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na stanowisku: Młodszy specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym z dnia 2022.04.05www.kbpn.gov.pl

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Lecznictwa i Certyfikacji z dnia 2021.10.13 www.kbpn.gov.pl

Przedłużenie terminu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Rozwiązywania Problemów Hazardowych. POBIERZ

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: www.kbpn.gov.pl

Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 15.05.2020r. POBIERZ

ARCHIWALNE Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 31.01.2020r. POBIERZ

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom :

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul. Dereniowa 52/54
02 - 776 Warszawa
tel.: (22) 641 15 01,(22) 649 66 59
fax: (22) 641 15 65
e-mail: kbpn@kbpn.gov.pl
www.kbpn.gov.pl

NIP: 951-10-23-076
Regon: 010266871

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Redakcja BIP:
Małgorzata Czechowska
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Tel. (22) 855 54 58 wew. 101
e-mail: malgorzata.czechowska@kbpn.gov.pl

Data publikacji: 21.02.2014 Data utworzenia: 21.02.2014 Autor: Anna Twierdziańska

Zakres działalności

Przedmiotem działania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jest działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii określona w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) oraz obsługa, w imieniu Ministra Zdrowia, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 78, poz. 428).
Szczegółowe warunki regulujące sposób zarządzania Funduszem określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 27). Rozporządzenie to dotyczy warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r.w sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 Szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Data publikacji: 21.02.2014 Data utworzenia: 21.02.2014 Autor: Anna Twierdziańska

Kierownictwo

Kierownictwo Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom :


z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostają przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.Dyrektor – Piotr Jabłoński
Zastępca Dyrektora – Bogusława Bukowska
Zastępca Dyrektora – Katarzyna Łukowska
Główna Księgowa – Agnieszka Klapińska

Data publikacji: 21.02.2014 Data utworzenia: 21.02.2014 Autor: Anna Twierdziańska

Majątek

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, który jest siedzibą Krajowego Biura.
W skład majątku wchodzą następujące składniki:

1. środki trwałe, w tym: część budynku biurowego, sprzęt komputerowy, środki transportu;
2. wartości niematerialne i prawne;
3. środki obrotowe na rachunkach bankowych Krajowego Biura oraz w kasie.

Data publikacji: 21.02.2014 Data utworzenia: 21.02.2014 Autor: Anna Twierdziańska

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania NarkomaniiPrzyjmowanie i załatwianie spraw w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii odbywa się zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Krajowego Biura. Zgodnie z obowiązującym w Krajowym Biurze obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym. Po dokonaniu dekretacji przez Dyrektora Krajowego Biura sprawa zostaje powierzona do wykonania pracownikowi odpowiedzialnemu za jej załatwienie.

Data publikacji: 21.02.2014 Data utworzenia: 21.02.2014 Autor: Anna Twierdziańska

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.2.

plik w formacie PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy DYR.26.6.21

plik w formacie PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy DYR.26.9.21

plik w formacie PDF

Zawiadomienie dot. sprawy o oznaczeniu DYR.26.5.21

plik w formacie PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, oznaczenie sprawy DYR.26.8.21

plik w formacie DOC

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy DYR.26.7.21.

plik w formacie DOC

Zaproszenie do składania ofert, oznaczenie sprawy: DYR.26.9.21

plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOC

Zaproszenie do składania ofert, oznaczenie sprawy: DYR.26.6.21.

plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC

Zaproszenie do składania ofert, oznaczenie sprawy: DYR.26.5.21.

plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC

Zaproszenie do składania ofert, oznaczenie sprawy: DYR.26.8.21.

plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC

Zaproszenie do składania ofert, oznaczenie sprawy DYR.26.7.21.

plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOC

Informacja o wynikach konkursu na opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogolnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania problemowemu graniu w gry hazardowe wśród młodzieży.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie na opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogólnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania problemowemu graniu w gry hazardowe wśród młodzieży.

plik w formacie PDF

Informacja o wynikach konkursu na opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogolnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania problemowemu graniu w gry hazardowe wśród młodzieży.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie na opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogólnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania problemowemu graniu w gry hazardowe wśród młodzieży.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ankietowego na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju. Nr sprawy: 1/CINN/ZP/2010

plik w formacie ZIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ankietowego na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju. Nr sprawy: 1/CINN/ZP/2010

plik w formacie ZIP

PYTANIA I ODPOWIEDZI w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 19 sierpnia 2010r. od Firmy Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o. informujemy, że zbiór danych o osobach zamieszkujących wylosowane mieszkania powstaje w trakcie badań i obejmuje tylko adresy, do których udało się dotrzeć ankieterowi. Źródłem danych są spisy mieszkańców wylosowanych adresów konieczne do wylosowania respondenta. Zamawiający zakłada realizację 5700 wywiadów, to jest 1500 wywiadów w 8 województwach w sumie (kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie) oraz po 500 wywiadów w 7 województwach (dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie)i 700 wywiadów w województwie podkarpackim. W SIWZ określona jest wielkość próby zrealizowanej (liczba wywiadów efektywnych) Wielkość próby wylosowanej powinna zostać tak dobrana, aby gwarantować uzyskanie określonej liczby ankiet i jednocześnie określonego na minimum 60% stopnia wykonania próby wylosowanej. Oznacza to, że próba wylosowana powinna być "uruchamiana" stopniowo, co pozwoli maksymalizować stopień wykonania próby i jednocześnie powinno zagwarantować uzyskanie zakładanej liczby ankiet. Oczywiście adresy, które zostaną wylosowane, a nie zostaną "uruchomione", tzn. wydane ankieterom do realizacji, nie zostaną wliczone do podstawy wyliczania stopnia zrealizowania próby. Zamawiający dopuszcza losowanie adresów w oparciu o inny operat niż PESEL.

PYTANIA I ODPOWIEDZI w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 18 sierpnia 2010r. od Firmy 4P research mix informujemy, że zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) złożone oferty w wysokości przekraczającej szacowaną wartość zamówienia nie stanowi podstawy odrzucenia oferty. Nie ma zatem formalnych przeciwwskazań do złożenia oferty. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.4 ww. ustawy zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania, jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kwestii dotyczącej zbioru danych opisanego w Załączniku Nr 6 do SIWZ, informujemy, że należy zawrzeć w nim następujące informacje o osobach zamieszkałych pod wylosowanymi adresami: miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica wraz z kodem pocztowym), wiek, płeć oraz ewentualnie wykształcenie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 18 sierpnia 2010r. od Firmy PBS DGA Sp. z o.o. dotyczącym możliwości udostępnienia ankiety do badania na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju, uprzejmie informujemy, że Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii nie udostępnia narzędzia badawczego. Ankieta w trakcie pilotażu i może ulec zmianie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 17 sierpnia 2010r. od Korporacji Badawczej Pretendent dotyczącym aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, informujemy, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powyższy dokument powinni złożyć urzędujący członkowie organu zarządzającego. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759),wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi dokument wydany na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2008r. Nr 50, poz. 292 z późn. zm.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI w związku z zapytaniem Firmy SMG/KRC Poland S.A. dotyczącym szacowanej wielkości zamówienia polegającego na przeprowadzeniu badania ankietowego na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju (oznaczenie sprawy:1/CINN/ZP/2010, ogłoszenie Nr 246986 - 2010 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 sierpnia 2010r.), które wpłynęło do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 12 sierpnia 2010r. informujemy, że Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę do 342 000 zł netto wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 22% tj. w kwocie brutto 417 240 zł zgodnie z ust.1 Dział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie www.kbpn.gov.pl oraz www.cinn.gov.pl

Ogłoszenie o zamówieniu Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa,tel.(22) 641-15-01, fax (22) 641-15-65 jako Zamawiający ogłasza przetarg na: Przeprowadzenie badania ankietowego na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju. Przetarg nieograniczony zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

plik w formacie ZIP

PYTANIA I ODPOWIEDZI zamawiającego dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art.10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), którego przedmiotem jest Przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego. Nr sprawy: KBPN/951/2008

plik w formacie ZIP

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), którego przedmiotem jest przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego Nr sprawy: KBPN/951/2008

plik w formacie ZIP

Rozstrzygnięcie protesty dotyczącego postępowania o udzieleniezamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawozamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), któregoprzedmiotem jest Przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego. Nr sprawy: KBPN/951/2008

plik w formacie ZIP

Wezwanie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, tel. (022) 641-15-01, fax (022) 641-15-65 - jako Zamawiający Wzywa wszystkich uczestników przetargu do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym. Nr sprawy: KBPN/951/2008

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie protestu Protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art.10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655), którego przedmiotem jest Przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego. Nr sprawy: KBPN/951/2008.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie o zamówieniu Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa,tel. (022) 641-15-01, fax (022) 641-15-65 - jako Zamawiający: ogłasza przetarg na: Przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie o konkursie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomaniiul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, tel. (022) 641-15-01, fax (022) 641-15-65 - jako Zamawiający Ogłasza, w trybie art. 110 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655), konkurs na: "Opracowanie projektu kreacji i strategii medialnej ogólnopolskiej kampanii społecznej 2009 w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii".

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie o konkursie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, tel. (022) 641-15-01, fax (022) 641-15-65 - jako Zamawiający Ogłasza, w trybie art. 110 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655), konkurs na: "Opracowanie projektu kreacji i strategii medialnej ogólnopolskiej kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii".

plik w formacie DOC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczacej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest opracowanie projektu kreacji i strategii medialnej oraz organizacja na ich podstawie ogólnopolskiej kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii.

plik w formacie ZIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), którego przedmiotem jest Przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego. Nr sprawy: KBPN/951/2008

plik w formacie ZIP

Data publikacji: 21.02.2014 Data utworzenia: 21.02.2014 Autor: Anna Twierdziańska

Udostępnianie informacji publicznej

Informacje nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej KBPN:

 - mogą znajdować się na stronach serwisu: www.kbpn.gov.pl oraz www.cinn.gov.pl
 - mogą być udostępnione na wniosek osoby żądającej informacji, w trybie przewidzianej w art. 10 § 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), który należy przesłać lub złożyć w siedzibie Krajowego Biura – ul. Dereniowa 52/54, 02 – 776 Warszawa, w godzinach 8:00 – 16:00

Data publikacji: 21.02.2014 Data utworzenia: 21.02.2014 Autor: Anna Twierdziańska

Rejestry, ewidencje i archiwa

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi następujące bazy danych:

• Dane z lecznictwa (TDI)

- dane z lecznictwa dotyczą osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Art. 24 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124) wprowadził zobowiązanie dla podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych do współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gromadzenia i przekazywania Biuru informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia. Zakres i tryb powyższej współpracy szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. U. z 2013 r., poz. 1332). Dane z lecznictwa stanowią jedno z najważniejszych narzędzi monitorowania epidemiologii problemu narkomanii. Szczegółowe informacje na temat zbierania powyższych danych znajdują się na stronie internetowej www.cinn.gov.pl w zakładce Epidemiologia w sekcji Zbieranie danych z leczenia.

• Ewidencja specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

– wykaz specjalistów terapii uzależnień współpracujących z wymiarem sprawiedliwości w zakresie opiniowania o charakterze uzależnienia osób oskarżonych. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. (Dz.U. z 2012 r., poz. 38). Ewidencja zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-narkomanii/

Data publikacji: 21.02.2014 Data utworzenia: 21.02.2014 Autor: Anna Twierdziańska

Redakcja BIP

Redakcja BIP:


Małgorzata Czechowska
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Tel. (22) 855 54 58 wew. 101
e-mail: malgorzta.czechowska@kbpn.gov.pl

Data publikacji: 21.02.2014 Data utworzenia: 21.02.2014 Autor: Anna Twierdziańska

ePUAP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARMOMANII:


Adres skrytki w ePUAP: /kcpu-warszawa/SkrytkaESP


Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.) istnieje możliwość podpisania pisma profilem zaufanym ePUAP i przesłania go do urzędu (nie wymaga to konieczności posiadania płatnego podpisu kwalifikowanego).

U W A G A:


W celu złożenia wniosku do KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII:


Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; Aby skorzystać z usługi powszechnej „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw i odszukać usługę o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” a następnie w kolejnych krokach wybrać jako adresata: KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Można również wyfiltrować po adresie skrytki: /kcpu-warszawa/SkrytkaESP

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII:


1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF
- XLS
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Data publikacji: 21.02.2015 Data utworzenia: 21.02.2015 Autor: Anna Twierdziańska

Konkursy / Ogłoszenia

Harmonogram prac komisji egzaminacyjnej podczas części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji jesień 2022 n w dniu 17 grudnia 2022 roku. plik do pobrania

HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNYCH PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJACEGO W SESJI JESIEŃ 2022 W DNIU 10 GRUDNIA 2022 ROKU plik do pobrania

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zleconych do realizacji w roku 2023

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 N. plik do pobrania

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 N. plik do pobrania

Zarządzenie nr 76/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl
plik do pobrania

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022.

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl
plik do obrania

Komunikat z dnia 9 listopada 2022 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 69/2022

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Komunikat z dnia 8 listopada 2022r Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 listopada 2022 r. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 73/2022 oraz w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 72/2022

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

ZARZĄDZENIE NR 73 / 2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowe

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

ZARZĄDZENIE NR 69/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 października 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 67/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Zarządzenie nr 67/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie z dnia 4 października 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 (N)

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Zarządzenie nr 63/2022 Zastępcy Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie z dnia 27 września 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnieńw sesji JESIEŃ 2022 ogłoszenie

Komunikat z dnia 23 września 2022 r. o dokonaniu korekty w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 61/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

ZARZĄDZENIE Nr 61/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z dn. 9 sierpnia 2022 roku

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Serdecznie zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień do wzięcia udziału w szkoleniu dla przyszłych realizatorów/realizatorek programu Candis:

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Ogłoszenie o szkoleniu na realizatorów programu Candis

Ogłoszenie o szkoleniu z Dialogu Motywującego dla przyszłych realizatorów programu Candis

KCPU zaprasza na szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

ZARZĄDZENIE NR 54/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w sesji JESIEŃ 2022 r. Zarządzenie 54.2022

ZARZĄDZENIE NR 51/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 09.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 7 czerwca 2022 roku. www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyników części ustnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2022 lista osób

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 19 kwietnia 2022 roku na uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie listy wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 25 maja 2022 roku.

Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Harmonogram części ustnej egzaminu końcowego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2022 koszt

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie kosztu części ustnej egzaminu końcowego w sesji WIOSNA 2022 roku koszt

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia części ustnej egzaminu końcowego w sesji WIOSNA 2022 on-line

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2022 lista zakwalifikowanych

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 13 kwietnia 2022 roku na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na realizację zadania 2.1.7/1 Wspieranie samopomocowych ruchów abstynenckich Ogłoszenie

Zarządzenie nr 36/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 18.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

ogłoszenie z 12.05 pod tytułem: Ogłoszenie z dnia 12 maja 2022 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sprawie Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja JESIEŃ 2022 Ogłoszenie o egzaminie JESIEŃ 2022 N

- ogłoszenie z 13.05. pod tytułem: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2022 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sprawie Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja JESIEŃ 2022 (N) Ogłoszenie o egzaminie JESIEŃ 2022

Ogłoszenie z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2022. Treść zapytania ofertowego

Zarządzenie nr 31/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 19.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

ZARZĄDZENIE NR 27/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 19.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w roku 2022 - zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12.04.2022 w sprawie wyniku konkursu wniosków na realizację w latach 2022- 2025 zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, pn. „Prowadzenie platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu”, w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, zgodnie z art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), z terminem naboru wniosków do dnia 21.03.2022 r. Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 18 lutego 2022 roku na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 30 marca 2022r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dzieidzinie uzależnień w zakresie instruktora terpii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień. Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na udzielanie konsultacji osobom niesłyszącym pijącym szkodliwie/uzależnionym od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych w zakresie zmiany szkodliwych zachowań oraz udzielaniu konsultacji niesłyszącym członkom ich rodzin w zakresie rozwiazywania problemów związanych z relacją z osobą z problemami uzależnień. Treść zapytania ofertowego

Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu pod tytułem „Procedury współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z konkursem na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień”. Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 24 stycznia 2022 r. na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień ogłoszenie wyników konkursu

Komunikat o przedłużeniu terminu składania wniosków w konkursie na finansowanie superwizji klinicznych realizowanych w 2022 roku z możliwością ich kontynuowania w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień dotyczącym osób uczestniczących w procesie certyfikacji na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz.1119, z późn. zm.). komunikat

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje wykonawcy usługi porządkowania i archiwizacji dokumentacji archiwalnej. Treść zapytania ofertowego

Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 02.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022 - 2025 zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. z możliwością ich kontynuowania w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień Ogłoszenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia w dziedzinie uzależnień. Komunikat 16 lutego 2022

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja WIOSNA 2022 Ogłoszenie o egzaminie WIOSNA 2022 Załączniki do pobrania są dostępne pod adresem: www.kbpn.gov.pl

ZARZĄDZENIE NR 3/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zasad przyznawania statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 20 października 2021 roku. Ogłoszenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie procedur i zasad finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień Informacja o sprostowaniu omyłek

Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie Załącznik 1 WNIOSEK - dofinansowanie superwizji styczeń 2022 Załącznik 2 ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU styczeń 2022-1

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie procedur i zasad finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień Zarządzenie nr 2 wprowadzenie nowych zasad dofinansowań

WYNIKI KONKURSÓW OGŁOSZONYCH W DNIU 10 LISTOPADA 2021 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI

Ogłoszenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl


wyniki konkursów ogłoszonych 10.11.2021r. na realizację zadań na l. 2021-25


Proszę o zamieszczenie informacji dotyczącej dodatkowo zaakceptowanego wniosku na BIPie. Ogłoszenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie o dodatkowo zaakceptowanym wniosku w ramach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (Profilaktyka uzależnień) w roku 2022. Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: www.kbpn.gov.pl

Sprostowanie dot. dwóch omyłek pisarskich w Zarządzeniu nr 37/2021 Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie listy wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 20 października 2021 roku. lista

Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie zaakceptowanych wniosków na realizację w latach: 2022 - 2023 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 15 października 2021 roku. Decyzja Ministra Zdrowia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PROFILAKTYKI NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: www.kbpn.gov.pl

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT ogłoszonego w dniu 7 października 2021 roku zarządzeniem nr 37/2021 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację w roku 2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Profilaktyka uzależnień. Ogłoszenie wyników - konkurs narkomania na 2022 r

Zarządzenie nr 4 7 / 2 0 2 1 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków w konkursie wniosków na przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej. Zarządzenie nr 47/2021

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyników części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji JESIEŃ 2021 w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień ogłoszenie z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyników JESIEN 2021

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pod nazwą „Przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin” z terminem składania wniosków do dnia 13 grudnia 2021 r PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie konkursu wniosków z naborem do dnia 15 listopada 2021 r. na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu przeciwdziałania NARKOMANII Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 25 października 2021 r.w sprawie kosztu części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji JESIEŃ 2021 roku ogłoszenie w sprawie kosztu egzaminu.pdf

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 25 października 2021 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji JESIEŃ 2021 ogłoszenie w sprawie egzaminu ustnego w formie zdalnej

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 25 października 2021 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ lista osób zakwalifikowanych do ustnego h3> Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2022-2023. Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: www.kbpn.gov.pl

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs z terminem składania ofert do 28 października 2021 roku na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień. Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: www.kbpn.gov.pl
Ogłoszenie o konkursie (NGO na 2022 -7.10.21). Regulamin Komisji Konkursowej (NGO na 2022 - 7.10.21 Karta oceny oferty (NGO na 2022 - 7.10.21 Wzór oferty (NGO na 2022 - 7.10.21) Informacja na temat projektu (NGO na 2022) Oświadczenia Wnioskodawcy (NGO na 2022) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (NGO na 2022 Oświadczenie o rachunku bankowym (NGO na 2022) Oswiadczenie_o_dostępności (NGO na 2022

Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie zaakceptowanych wniosków na realizację w 2021 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 07 września 2021 roku. lista wniosków

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2022-2023. Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: www.kbpn.gov.pl
PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w latach 2021-2023 zadania z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pod nazwą „Przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin” z terminem składania wniosków do dnia 12 października 2021 r. Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: www.kbpn.gov.pl
PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia. 01 Ogłoszenie - Szczegółowe warunki konkursu 2022 20.09.21 02 Regulamin Komisji konkursowej 2022 03 Karta oceny oferty 2022 04 Wzór oferty 2022 05 Załącznik nr 1_Informacja_na_temat_projektu 2022 06 Załącznik nr 2_Oświadczenia Oferenta 2022 07 Załącznik nr 3_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT 2022 08 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o rachunku bankowym 2022 09 Załącznik nr 5_Oswiadczenie_o_dostępności 2022

Ogłoszenie z dnia 15 września 2021 roku w sprawie wyników części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2021 lista osób, które zdały egzamin ustny.pdf

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w sesji JESIEŃ 2021 w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii przypomina, że z dniem 5 września 2021 r. wejdą w życie przepisy art. 4 ust. 3 i 4 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) – dalej: „Ustawa” . W związku z tym Krajowe Biuro, zlecając realizację zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielając zamówień publicznych podmiotom innym niż publiczne, zobowiązane jest do określania w umowach warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 Ustawy. Podmiot inny niż publiczny, realizując zadanie zlecone finansowane z udziałem środków publicznych, zobowiązany jest, na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy, do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w 2021 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (sierpień). WNIOSEK Załącznik nr 1 do wniosku Informacja na temat projektu WNIOSEK Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenia Wnioskodawcy WNIOSEK Załącznik nr 3 do wniosku Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Ogłoszenie o konkursie Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Regulamin Komisji Konkursowej Załącznik nr 3 do Zarządzenia - Karta oceny wniosku Załącznik nr 4 do Zarządzenia - Wzór wniosku Zarządzenie 30.2021 Dyr KBPN_Konkurs sierpniowy CANDIS

Zarządzenie nr 26/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zasad umieszczenia na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia Zarządzenie 26_2021 w sprawie wpisu na listę superwizorów.pdf

Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie zaakceptowanych wniosków na realizację w 2021 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 31 maja 2021 roku. lista wniosków 31.05.2021.pdf

Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie zaakceptowanych wniosków na realizację w 2021 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 10 czerwca 2021 roku. lista wniosków 10.06.2021.pdf

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja JESIEŃ 2021. ogłoszenie o egzaminie sesja JESIEŃ 2021.pdf

Ogłoszenie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w sesji WIOSNA 2021. ogłoszenie - wyniki egzaminu pisemnego WIOSNA 2021 PDF

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022. Ogłoszenie znajduje się pod tym linkiem: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie z dnia 2 czerwca 2021 r. dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 24 marca 2021 r. na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień ogłoszenie o wynikach konkursu skan PDF

ZARZĄDZENIE NR 22/2021Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 31 maja 2021 r. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Zarządzenie 22_2021 sprostowanie omyłki pisarskiej. PDF Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w 2021 oraz 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (MAJ). Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: : Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w 2021 oraz 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (MAJ) (kbpn.gov.pl)

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022 Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Ogłoszenie wraz ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Regulamin postepowania Komisji Konkursowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik nr 3 do Zarządzenia - Karta Oceny Wniosku Załącznik nr 4 do Zarządzenia - Wzór wniosku Załącznik nr 1 do wniosku – Informacja na temat projektu Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenia Wnioskodawcy Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie zaakceptowanych wniosków na realizację w 2021 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 23 marca 2021 roku. plik w formacie PDF

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 19 marca 2021 roku. Ogłoszenie znajduje się pod tym linkiem: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 30 stycznia 2021 roku. Ogłoszenie znajduje się pod tym linkiem: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w sesji WIOSNA 2021 w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień. plik w formacie PDF

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 8 lutego 2021 r. na uzyskanie ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii finansowania/dofinansowania kosztów superwizji realizowanych w 2021 r. i kontynuowanych w 2022 r. w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień. plik w formacie PDF Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 8 lutego 2021 r. na uzyskanie ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii finansowania/dofinansowania kosztów superwizji realizowanych w 2021 r. i kontynuowanych w 2022 r. w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień Ogłoszenie znajduje się pod tym linkiem: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczącego Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja WIOSNA 2021 plik w formacie PDF Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2021 i 2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie Zdrowia Publicznego z terminem naboru ofert od 22 grudnia 2020 do 29 stycznia 2021 r. Ogłoszenie znajduje się pod tym linkiem: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie konkursu ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOCX

Ogłoszenie listy wniosków na realizację w 2021-2022 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII z terminem składania wniosków od 7.01.2021 r. do 22.01.2021 r. www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie konkursu wniosków na dokończenie realizacji zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie PDF

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków na realizację w 2021 roku zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX

Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia o konkursie na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii finansowania/dofinansowania kosztów superwizji realizowanych w 2021 r. i kontynuowanych w 2022 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii finansowania/dofinansowania kosztów superwizji realizowanych w 2021 r. i kontynuowanych w 2022 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja WIOSNA 2021. plik w formacie PDF

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022 Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: www.kbpn.gov.pl

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 z terminem składania wniosków od 7.01.2021 r. do 22.01.2021 r. plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie DOCX

Ogłoszenie listy wniosków na realizację w 2021-2022 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 29 października 2020 roku. plik w formacie PDF

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022 z terminem składania wniosków do dnia 29 stycznia 2021 roku. plik w formacie ZIP

Ogłoszenie o bezpłatnym przekazanie sprzętu komputerowego oraz mebli. plik w formacie PDF

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022. Artykuł znajduje się pod linkiem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10938758

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w roku 2021 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi z terminem naboru ofert do 15 października 2020 r. plik w formacie PDF

Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, na rok 2021 plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wyników części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2020 plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 21 września 2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji JESIEŃ 2020 plik w formacie PDF

Lista osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji JESIEŃ 2020 roku plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2020 plik w formacie PDF

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022 z terminem składania wniosków do dnia 30 października 2020. plik w formacie ZIP

Ogłoszenie o konkursie wniosków na realizację w 2021-2022 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych z terminem składania wniosków do dnia 29.10.2020 roku. plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie docx

Ogłoszenie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyników części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2020 plik w formacie PDF

Ogłoszenie na konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie docx plik w formacie docx plik w formacie DOC plik w formacie docx plik w formacie doc

Harmonogram części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2020. plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 21 września 2020 roku w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2020. plik w formacie PDF

Ogłoszenie listy dodatkowo zaakceptowanych wniosków, składanych na konkurs ogłoszony w dniu 5 marca 2020 roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Poniżej publikujemy listę dodatkowo zaakceptowanych wniosków, złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący realizacji zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym, dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru wniosków do dnia 15 kwietnia 2020 r., która w dniu 14 września 2020 r uzyskała akceptację Pana Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. plik w formacie PDF

Lista osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji WIOSNA 2020 roku plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 9 września 2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji WIOSNA 2020 plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2020 plik w formacie PDF

Lista zaakceptowanych wniosków na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 15 kwietnia 2020 roku. plik w formacie PDF

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja JESIEŃ 2020 plik w formacie PDF

Ogłoszenie dotyczące nowych terminów Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja WIOSNA 2020. plik w formacie PDF

Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 30 stycznia 2020 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. plik w formacie PDF

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 z terminem składania wniosków do dnia 31 marca 2020 roku. plik w formacie RAR

Ogłoszenie listy dodatkowo zaakceptowanych wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 10 września 2019 roku, z terminem składania wniosków do 4 października 2019 roku. plik w formacie PDF

Ogłoszenie listy dodatkowo zaakceptowanych wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 10 września 2019 roku, z terminem składania wniosków do 4 października 2019 roku. plik w formacie PDF

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 7.02.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. plik w formacie PDF plik w formacie DOCX

OGŁOSZENIE z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie konkursu ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powołanej w związku z konkursem ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień plik w formacie PDF

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, z terminem naboru ofert do 5 grudnia 2019 r. plik w formacie PDF

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja WIOSNA 2020 plik w formacie PDF

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 28 października 2019 roku. plik w formacie PDF

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 4 października 2019 roku. plik w formacie PDF

Ogłoszenie wyników plik w formacie PDF plik w formacie DOCX

Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 31 maja 2019 roku na wybór programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień plik w formacie PDF

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W SESJI JESIEŃ 2019 ROKU plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie harmonogramu wejść na egzamin ustny w sesji JESIEŃ 2019 r. plik w formacie PDF

Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOCX

Ogłoszenie listy ofert na kontynuację w 2020 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 18 września 2018 r. plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2019. plik w formacie DOC

konkurs wniosków na realizację w 2020 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC

Ogłoszenie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień plik w formacie PDF

Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOC

Ogłoszenie listy wniosków na realizację w 2019 r. i 2020 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia z terminem naboru do dnia 31 lipca br. plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 z terminem składania wniosków do dnia 4 października 2019 roku. plik w formacie ZIP

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień- sesja JESIEŃ 2019 plik w formacie PDF

Ogłoszenie listy dodatkowo zaakceptowanych wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 7 marca 2019 roku, z terminem składania wniosków do 29 marca 2019 roku plik w formacie PDF

Otwarty konkurs na realizację w 2019 r. i 2020 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru wniosków do 31 lipca 2019 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC

Lista zaakceptowanych wniosków na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 29 marca 2019 roku. plik w formacie PDF

ZARZĄDZENIE 11/2019 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 04 czerwca 2019 roku zmieniające ZARZĄDZENIE 10/2019 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na wybór programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 31.05.2019 roku w sprawie konkursu ofert na wybór programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC

Ogłoszenie listy wniosków na realizację w 2019 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia z terminem naboru do dnia 9 kwietnia br. plik w formacie PDF plik w formacie PDF

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W SESJI WIOSNA 2019 ROKU. Ogłoszenie w sprawie harmonogramu wejść na egzamin ustny w sesji WIOSNA 2019 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych - z terminem naboru ofert do 14 marca 2019 r. plik w formacie PDF

Ogłoszenie listy wniosków na realizację w 2019 r. zadania: wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net, finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem składania wniosków do 21 marca 2019 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2019. plik w formacie PDF

Otwarty konkurs na realizację w 2019 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru wniosków do 9 kwietnia 2019 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, z terminem składania wniosków do dnia 29 marca 2019 roku plik w formacie RAR

Otwarty konkurs na realizację w 2019 r. zadania: wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net, finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem składania wniosków do 21 marca 2019 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC

Otwarty konkurs na realizację w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 z terminem naboru do dnia 14 marca 2019 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOCX

Ogłoszenie listy dodatkowo zaakceptowanych ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania ofert do 18 września 2018 r. plik w formacie PDF

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja WIOSNA 2019 plik w formacie DOC

Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków przyjętych na realizację zadań KPPN określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków FRPH, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 28 września 2018 r., z terminem składania wniosków do 31 października 2018 r. plik w formacie PDF

Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 14 września 2018 roku. plik w formacie PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania: prowadzenie poradni internetowej www.narkomania.org.pl plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania kosztów stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2019 r. i kontynuowanych w 2020 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. plik w formacie DOC

Ogłoszenie listy ofert na realizację w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru wniosków do dnia 31 października 2018 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. plik w formacie PDF

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań z zakresu uzależnień behawioralnych określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 14 września 2018 roku. plik w formacie DOCX \plik w formacie PDF

Ogłoszenie listy ofert na realizację w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 18 września 2018 r. plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania: Prowadzenie poradni internetowej www.narkomania.org.pl plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie PDF

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2018 roku. plik w formacie DOC

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w sesji JESIEŃ 2018 roku. plik w formacie DOC

Otwarty konkurs na realizację w 2019 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem składania ofert do 31 października 2018 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOCX h3> Ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego w dniu 16 maja 2018 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków plik w formacie PDF

Otwarty konkurs na realizację w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 z terminem naboru ofert do 5 października 2018 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOCX

Otwarty konkurs na realizację w latach 2019-2020 zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem składania ofert do 18 września 2018 r. plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOCx

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, z terminem składania wniosków do dnia 14 września 2018 r. plik w formacie RAR

Ogłoszenie dotyczące zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia oferty na realizację jednego z zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania ofert do dnia 4 lipca br. plik w formacie PDF

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja JESIEŃ 2018 rok plik w formacie PDF

Otwarty konkurs na realizację w 2018 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem składania ofert do 4 lipca 2018 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOCX

Otwarty konkurs na realizację w 2018 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem składania ofert do 2 lipca 2018 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOCX

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji WIOSNA 2018 r. plik w formacie DOC

Ogłoszenie listy ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania ofert do dnia 21 marca 2018 plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie konkursu ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych w zakresie specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień plik w formacie DOC

Ogłoszenie listy ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania ofert do dnia 20 marca 2018 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji WIOSNA 2018 roku. plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania kosztów stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2018 r. i kontynuowanych w 2019 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków ogłoszonego 1 lutego 2018 roku.. plik w formacie DOC

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w sesji wiosna 2018 roku. plik w formacie DOC

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 30.03.2018 plik w formacie RAR

SPROSTOWANIE - Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru ofert do 20 marca 2018 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF

OFERTA NA REALIZACJI ZADANIA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020 REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX

Ogłoszenie z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania kosztów stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2018 r. i kontynuowanych w 2019 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. plik w formacie DOC

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja WIOSNA 2018 rok plik w formacie DOC

Ogłoszenie listy dodatkowo zaakceptowanych wniosków na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 02 sierpnia 2017 roku, z terminem składania wniosków do 01 września 2017 r. plik w formacie PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. plik w formacie PDF

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2017 r. plik w formacie doc

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2017 roku. plik w formacie doc

Otwarty konkurs na realizację w 2018 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 z terminem naboru wniosków do 3 października 2017 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOCX

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 3 lipca 2017 roku, z terminem składania wniosków do 24 lipca 2017 r. plik w formacie PDF

Ogłoszenie na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC komplet dokumentów spakowane RAR

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru wniosków do 1 września 2017 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC

Szanowni Państwo, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że w dniach 1-4 sierpnia planuje ogłosić konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczących przeciwdziałania narkomanii, określonych w Narodowym Programie Zdrowia. Zadania będą dofinansowywane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Planowany termin realizacji zadań przewidziany jest na rok 2018, w przypadku części zadań na okres 2 lub 3 lat. Termin składania ofert do 1 września 2017 r. Zwracamy uwagę, że w ramach ww. konkursu zostanie ogłoszona część zadań, które do tej pory były ujmowane w konkursach dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, ogłaszanych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zachęcamy do odwiedzania strony Krajowego Biura i wzięcia udziału w konkursach.

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych z terminem naboru wniosków do 24 lipca 2017 r. plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. plik w formacie PDF

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja JESIEŃ 2017 rok plik w formacie DOC

Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków plik w formacie DOC

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji WIOSNA 2017 r. plik w formacie DOC

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych z terminem naboru wniosków do 31 maja 2017 r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji WIOSNA 2017 roku. plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie wyników konkursu dotyczącego przyznania dofinansowania do staży i superwizji klinicznych, realizowanych w 2017 r. i kontynuowanych w 2018 r. w ramach II modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. plik w formacie DOC

Ogłoszenie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania kosztów stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2017 r. i kontynuowanych w 2018 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. plik w formacie DOC

Ogłoszenie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. plik w formacie DOC

Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.. plik w formacie DOC

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie PDF

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja WIOSNA 2017 rok. plik w formacie DOC

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu, ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 9/2016, otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. plik w formacie PDF

Lista wniosków przyjętych na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 5 sierpnia 2016 roku, z terminem składania wniosków do 1 września 2016r." plik w formacie PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Badawczego 2016. plik w formacie DOC

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia Konkursu Badawczego 2016. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie udostępniona na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz BIP KBPN do dnia 30 września br.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 9/2016 z dnia 2 września 2016 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych z terminem składania wniosków do dnia 1 września 2016r. plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja JESIEŃ 2016 rok. plik w formacie DOC

Ogłoszenie dotyczące Konkursu Badawczego 2016. plik w formacie DOC plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 4 marca 2016 roku, z terminem składania wniosków do 31 marca 2016r.

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji WIOSNA 2016 r. plik w formacie DOC

Ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego dnia 27 listopada 2015 r. na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w zakresie modułu II w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków dla ambulatoryjnych placówek leczenia uzależnień. plik w formacie PDF

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji WIOSNA 2016 roku. plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie wyników konkursu dotyczącego przyznania dofinansowania do staży i superwizji klinicznych, realizowanych w 2016 r. i kontynuowanych w 2017 r. w ramach II modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2016 r. i kontynuowanych w 2017 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. plik w formacie DOC

Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. plik w formacie DOC

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja WIOSNA 2016 rok. plik w formacie DOC

Zmiana ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.

W związku z błędem technicznym powstałym przy przetwarzaniu danych, załącznik do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora KBPN nie odzwierciedla kompletnej listy programów oddalonych w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu. Listę ofert uzupełnioną o brakujące oddalone oferty zawiera Załącznik do Zarządzenia nr 16/2015 Dyrektora KBPN zmieniającego Zarządzenie nr 14/2015. plik w formacie PDF

Ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego w dniu 17 marca 2015 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2016 – 2018 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W DZIEDZINIE NARKOMANII POD NAZWĄ „PROWADZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ PORADNI INTERNETOWEJ”. Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2015 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2018 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą „prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej”. Treść ogłoszenia do pobrania

plik w formacie PDF

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 7 września 2015 roku przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2015 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Treść ogłoszenia do pobrania.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2015 r.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2015 roku.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania "Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej"

plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2015 roku

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 7 września 2015 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie DOCX

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiazywania problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych z terminem składania wniosków do dnia 1 września 2015 r.

plik w formacie DOC plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie DOCX plik w formacie PDF plik w formacie PDF

Konkursy / Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja JESIEŃ 2015 rok

plik w formacie DOC

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 9.04.2015 r.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Badawczego 2015. Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora KBPN z dnia 5 marca 2015 r. informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego wybrano do realizacji ze środków Krajowego Biura w 2015 r. projekt pn. „Iniekcyjni użytkownicy substancji psychoaktywnych – identyfikacja problemów i potrzeb na przykładzie trzech polskich miast: Warszawa, Kraków i Wrocław” Fundacji Redukcji Szkód.

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia Konkursu Badawczego 2015. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz BIP KBPN do dnia 10 czerwca br.

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2015 r.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiazywania problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych z terminem składania wniosków do dnia 30 kwietnia 2015 r.

plik w formacie RAR

Ogłoszenie w sprawie wyników konkursu dotyczącego przyznania dofinansowania do staży i superwizji klinicznych, realizowanych w 2015 r. i kontynuowanych w 2016 r. w ramach II modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

plik w formacie DOC

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2015 roku.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie dotyczące Konkursu Badawczego 2015.

plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC

Ogłoszenie dotyczące naboru do Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja WIOSNA 2015 rok.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji jesiennej 2014 r.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji jesiennej 2014 roku.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji jesiennej 2014 r.

plik w formacie DOCX

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Badawczego 2014.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 13 /2014 z dnia 1 września 2014 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie PDF plik w formacie DOCX plik w formacie DOC plik w formacie PDF plik w formacie DOCX

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych z terminem ich składania do 18 sierpnia 2014 r.

plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC

Ogłoszenie dotyczące Konkursu Badawczego 2014.

plik w formacie PDF plik w formacie PDF plik w formacie DOC

Ogłoszenie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie naboru na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień.

plik w formacie DOC plik w formacie DOC plik w formacie DOC

Ogłoszenie z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie wyników konkursu dotyczącego przyznania dofinansowania do staży i superwizji klinicznych, realizowanych w 2014 r. i kontynuowanych w 2015 r.w ramach II modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

plik w formacie DOC

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2014 roku.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych z terminem naboru dno dnia 31 marca 2014r.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2014 r. i kontynuowanych w 2015 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 11 września 2013 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014-2016 zadanian z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą "Serwis Informacyjny. Narkomania".

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji jesiennej 2013 roku.

plik w formacie DOC

w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego w postaci mebli i sprzętu komputerowego innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie szczegółowych warunków Konkursu Badawczego 2013

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą „Serwis Informacyjny Narkomania” ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 26/2013 z dnia 11 października 2013 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji jesiennej 2013r.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia Konkursu Badawczego 2013 Szanowni Państwo, Krajowe Biuro uprzejmie informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia Konkursu Badawczego 2013. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Krajowego Biura i Centrum Informacji KBPN oraz Biuletynu Informacji Publicznej KBPN do dnia 11 października br.

Ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego w dniu 20 maja 2013 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie doc

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 11 września 2013 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego w postaci mebli i sprzętu komputerowego innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących u zależnienia od substancji psychoaktywnych.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. „Ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii.”

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie doc

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. Ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2013 roku.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Program CANDIS adresowany do problemowych użytkowników narkotyków.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja wiosenna 2013 rok.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze srodków Funduszu Rozwiazywania Problemów hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 31 października 2012 roku.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2013 roku o rozstrzygnięciu konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2013 r. i kontynuowanych w 2014 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie odnowienia ważności rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia superwizji klinicznej.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013-2015 zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. "Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej" ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 27/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2013-2015".

plik w formacie RAR

Ogłoszenie w sprawie wyników II edycji konkursu na uzyskanie dofinansowania do staży i superwizji klinicznych realizowanych w 2012 r. i kontynuowanych w 2013r.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji jesiennej 2012 r.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację w latach 2012 - 2013 zadania "Ewaluacja programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii".

plik w formacie PDF

Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 31 maja 2012 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 22/2012 z dnia 14 września 2012 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadania pn. "Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej".

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2012 r. i kontynuowanych w 2013 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja jesienna 2012 rok.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 18 kwietnia 2012r na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków".

plik w formacie DOC

Ogłoszenie o konkursie na realizację w latach 2012 - 2013 zadania "Ewaluacja programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii".

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikająych z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w roku 2012.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie zestawienia kontaktów Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z klientami zewnętrznymi w I połowie 2012 roku.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Badawczego 2012 Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2012r.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2012 r.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Programy wspierające leczenie substytucyjne, zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji w 2012 roku.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2012-2013.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w zakresie Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2012r. zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii: PROGRAMY WSPIERAJĄCE LECZENIE SUBSTYTUCYJNE

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2012 r. i kontynuowanych w 2013 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie szczegółowych warunków Konkursu Badawczego 2012

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie Dotyczace zarządzenia Nr 8/2011 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zasad przyjmowania klientów zewnętrznych wraz z listą kontaktów za I i II półrocze 2011 roku.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zlecone przez Krajowe Biuro do realizacji w roku 2012.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikacyjnego w sesji jesiennej 2011 roku.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z hazardu oraz innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2012-2013.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie listy wniosków, które uzyskały rekomendację Ministra Zdrowia na realizację zadań w ramach programu "Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 30 maja 2011 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, o którym mowa w art.27 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U.Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006r.Nr 66, poz.469 i Nr 120, poz.826)

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 11 września 2013 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014-2016 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą "Serwis Informacyjny. Narkomania".

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego w postaci mebli i sprzętu komputerowego innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.”

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. „Ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii.”

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. Ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2013 roku.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Program CANDIS adresowany do problemowych użytkowników narkotyków.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja wiosenna 2013 rok.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze srodków Funduszu Rozwiazywania Problemów hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 31 października 2012 roku.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2013 roku o rozstrzygnięciu konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2013 r. i kontynuowanych w 2014 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia superwizji klinicznej.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie o roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadania pn. "Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej".

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013-2015 zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. "Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej" ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 27/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2013-2015".

plik w formacie RAR

Ogłoszenie w sprawie wyników II edycji konkursu na uzyskanie dofinansowania do staży i superwizji klinicznych realizowanych w 2012 r. i kontynuowanych w 2013r.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji jesiennej 2012 r.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację w latach 2012 - 2013 zadania "Ewaluacja programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii".

plik w formacie PDF

Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 31 maja 2012 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 22/2012 z dnia 14 września 2012 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2012 r. i kontynuowanych w 2013 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja jesienna 2012 roku.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w wyników konkursu z dnia 18 kwietnia 2012r na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków".

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w o konkursie na realizację w latach 2012 - 2013 zadania "Ewaluacja programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii".

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikająych z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w roku 2012.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie zestawienia kontaktów Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z klientami zewnętrznymi w I połowie 2012 roku.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Badawczego 2012 Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2012r.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2012 r.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Programy wspierające leczenie substytucyjne, zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji w 2012 roku.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2012-2013.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w zakresie Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2012r. zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii: PROGRAMY WSPIERAJĄCE LECZENIE SUBSTYTUCYJNE

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2012 r. i kontynuowanych w 2013 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie szczegółowych warunków Konkursu Badawczego 2012.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zlecone przez Krajowe Biuro do realizacji

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikacyjnego w sesji jesiennej 2011 roku.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z hazardu oraz innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2012-2013.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie listy wniosków, które uzyskały rekomendację Ministra Zdrowia na realizację zadań w ramach programu "Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 30 maja 2011 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, o którym mowa w art.27 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006r. Nr 66, poz.469 i Nr 120, poz.826)

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 11/2011 z dnia 9 września 2011 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie przesunięcia terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego w ramach konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków ogłoszonego dnia 30 maja 2011 r.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację w okresie 2011-2012 zadań w ramach programu Ministra Zdrowia pn. "Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych".

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie dotyczace zarządzenia Nr 8/2011 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zasad przyjmowania klientów zewnętrznych wraz z listą kontaktów za I półrocze.

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania jednego ze składników majątku ruchomego w postaci samochodu osobowego KIA SEPHIA, innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Informacja dotycząca konkursu na uzyskanie rekomendacji. Z przykrością informujemy, że w ogłoszeniu w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej polegającej na umieszczeniu błędnej daty (27 maja 2011 r.) publikacji ogłoszenia. Właściwa data publikacji to 30 maja 2011r. Jednocześnie informujemy, iż pozostałe postanowienia ogłoszenia pozostają bez zmian.

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie ekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikacyjnego w sesji wiosennej 2011 roku.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygniecia Konkursu Badawczego 2011 Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii

plik w formacie PDF

Ogłoszenie Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2010 z dnia 16 września 2010 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2011 roku zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2010r. i kontynuowanych w 2011r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie listy programów przyjętych do realizacji po rozpatrzeniu sprzeciwów (Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2009 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 7 września 2009 roku oraz 20 Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej).

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu badawaczego 2009 Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii "Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w roku 2010" - (Zadanie 1-10)

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotyczącego, "Realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w roku 2010" - Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie preliminarza kosztów zadań zleconych w roku 2010.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 7/2009 z dnia 5 października 2009 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2010-2012 zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii pn. "Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej".

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. "Prowadzenie ogólnopolskiej poradnii internetowej" w okresie od 04.01.2010 do 31.12.2012 roku.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie regulaminu postępowania komisji konkursowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 6/2009 z dnia 7 września 2009 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w okresie od 04.01.2010 do 31.12.2010 roku.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie regulaminu postępowania komisji konkursowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikacyjnego w sesji wiosennej 2009 roku.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie listy uczestników certyfikowanego szkolenia w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień, którym zostało przyznane dofinansowanie do staży i superwizji klinicznych, realizowanych w ramach II modułu szkolenia w 2009 roku.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikacyjnego.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie szczegółowych warunków konkursu badawczego 2009 wraz z zał. Nr 1 PN. "Regulamin postępowania zespołu do spraw oceny projektów badawczych".

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja wiosenna 2009 rok.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków wraz zwnioskiem o dofinansowanie szkolenia.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na stanowisko Pracownik Działu Realizacji Zadań Profilaktycznych i Rehabilitacyjnych

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii "Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w roku 2009".

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomaniiogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2009 zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 20 maja 2008 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomaniido realizacji programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie listy uczestników certyfikowanego szkolenia w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień, którym zostało przyznane dofinansowanie do staży i superwizji klinicznych, realizowanych w ramach II modułu szkolenia.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dofinansowania ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii staży i superwizji klinicznych, realizowanych w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2008 zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

plik w formacie ZIP

Zarządzenie nr 4 z dnia 16 maja 2007 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie udzielenia ze środków finansowych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania do kosztów szkolenia w dziedzinie uzależnienia dla instruktorów i specjalistów terapii uzależnień w roku 2007.

plik w formacie ZIP

Wniosek o udzielenie dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnienia ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacjęzadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomaniiw okresie od 01.04.2007 roku do 31.12.2007 roku.

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii " Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w roku 2007".

plik w formacie ZIP

Ogłoszenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2007 roku

plik w formacie ZIP

Data publikacji: 16.10.2014 Data utworzenia: 16.10.2014 Autor: Dorota Wieczorek
; $("#pages div#" + id + "").fadeIn( 300 ); $("#pages div#" + id + "").css("display", "block"); $("#ramka_publikacji").css("display", "block"); });